Theoretical physics / Elméleti fizika

Székely Gergely (Rényi Intézet): Megdől-e a relativitáselmélet, ha vannak fénynél gyorsabb részecskék?

Friday, June 1, 2012 from to (Europe/Budapest)
at Tanacsterem
Description
Az előadásban megmutatjuk, hogy Einstein speciális
relativitáselméletének kinematikai és részecskedinamikai részétől
logikailag független a fénynél gyorsabb részecskék létezése. Azaz nem
következik az elméletből a fénynél gyorsabb részecskéknek sem a
létezése, sem a nem létezése. Következésképpen, a
relativitáselméletnek (ezeken a szinteken) nem mond ellent a fénynél
gyorsabb részecskék létezése.
Material: