24-25 September 2015
MTA Wigner FK, SzFI
Europe/Budapest timezone
Iskola és workshop a kvantumos összefonódásról, fókuszban a többrész összefonódással.

Qubitek és toroidális kompaktifikáció

24 Sep 2015, 14:05
45m
I épület, tanácsterem (MTA Wigner FK, SzFI)

I épület, tanácsterem

MTA Wigner FK, SzFI

Speaker

Dr Péter Lévay (BME Elméleti Fizika Tanszék)

Presentation Materials