24-25 September 2015
MTA Wigner FK, SzFI
Europe/Budapest timezone
Iskola és workshop a kvantumos összefonódásról, fókuszban a többrész összefonódással.

Metrlógiailag hasznos többtest-összefonódás detektálása

24 Sep 2015, 09:45
45m
I épület, tanácsterem (MTA Wigner FK, SzFI)

I épület, tanácsterem

MTA Wigner FK, SzFI

Speaker

Dr Géza Tóth (Dept. of Theoretical Physics, UPV/EHU, Bilbao, Spain.)

Presentation Materials