4-5 September 2014
MTA Wigner FK SZFI
Europe/Budapest timezone

Legeza Örs: Tenzorhálózatok és összefonódás

5 Sep 2014, 13:00
1h
Tanacsterem (MTA Wigner FK SZFI)

Tanacsterem

MTA Wigner FK SZFI

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 1-es épület

Presentation Materials

There are no materials yet.